ZABURZENIA PSYCHICZNE PO LEKACH

Aminoglikozydy, polimiksyna i wiomycyna mogą wywołać kuraro- podobny blok nerwowo-mięśniowy [68],

Polimiksyna. Poza wspomnianym już działaniem kuraropodobnym, wykazuje znaczne działanie neurotoksyczne: bóle głowy, nudności, rozdrażnienie, niezborność, zaburzenia mowy, widzenia oraz czucia. Objawy te mogą wystąpić po dawce 0,1-0,15 g/dziennie już po pierwszym dniu leczenia. Dokanałowe podawanie może wywołać nieodwracalne parestezje i uszkodzenia rdzenia [45, 77].

Kapreomycyna. Daje najrzadziej uszkodzenia słuchowe i przedsionkowe i nigdy tak silne jak aminoglikozydy.

Cykloseryna, Działa również wyraźnie neurotoksycznie (zwłaszcza w większych dawkach ponad 1,0 g/24 h). Po 2 tygodniach leczenia mogą wystąpić bóle głowy, zmęczenie, senność, rozdrażnienie, stany pobudzenia, zawroty, parestezje, drżenia pęczkowe mięśni, drżenia zamiarowe, zaburzenia koncentracji i pamięci, drgawki typu grand mai lub napady typu małych napadów nieświadomości (petit mai). Napady padaczkowe występują u 5-10% chorych przyjmujących 1,0 g leku dziennie [68], Objawy występują zwykle na początku leczenia i ustępują po zmniejszeniu dawki. Dawniej częstość występowania działań niepożądanych określano jako 6-82% leczonych. Obecnie, w związku z ostrożniejszym stosowaniem cykloseryny, częstość pojawienia się objawów toksycznych zmniejszyła się. W ogromnej większości (ponad 90%) są to zaburzenia psychiczne.

Do częstych zaburzeń psychicznych po cykloserynie należą zaburzenia snu, nadmierna gadatliwość, niepokój psychoruchowy, podwyższona aktywność, aż do pobudzenia, zmniejszona samokontrola, rozluźnienie moralne i seksualne, nadmierna wesołość, przymusowy śmiech, zniesienie dyscypliny, mściwość i agresywność. Rzadsze są lęki i depresje prowadzące aż do samobójstwa oraz fazy maniakalne przechodzące w stan letargiczny. Objawy te występują u 7-25% chorych przyjmujących 1,0 g/24 h cykloseryny. Po odstawieniu cykloseryny objawy niepożądane zarówno neurologiczne, jak i psychiczne cofają się w ciągu kilku dni.

Objawy psychiczne szczególnie łatwo występują u chorych z miażdżycą tętnic mózgu, niewydolnością nerek, u alkoholików, u kobiet w okresie menopauzy [32, 55].

Amfoterycyna B. Wywołuje również wiele neurotoksycznych objawów: drgawki i odwracalne niedowłady nie należą do rzadkości. Dokanałowe podawanie wywołuje bóle głowy, bóle korzonkowe, chemiczne podrażnienie opon, zaburzenia widzenia i moczenie. Cefalosporyny również mogą powodować zaburzenia ze strony oun.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>