Zasada Potta

Zasady unieruchomienia transportowego w przypadku urazów narządu r u c h u. W ramach udzielania pierwszej pomocy unieru-chomienie transportowe powinno likwidować bezpośrednio grożące niebezpieczeństwa, jak i zapobiegać powikłaniom, które mogą wyniknąć w czasie przewożenia chorego do szpitala. Do unieruchomienia transportowego nie należy zdejmować odzieży. Jeżeli zajdzie taka konieczność, należy zdejmowanie zaczynać od zdrowej kończyny lub rozciąć odzież w miejscu uszkodzenia. W zranieniach zarówno górnych, jak i dolnych kończyn należy ściśle przestrzegać zasady zakładania unieruchomienia w pozycji leżącej chorego, lub w takiej, w jakiej aktualnie się on znajduje, np. w pozycji siedzącej w przypadku złamania kości ramienia. Unieruchomienie transportowe jest unieruchomieniem prowizorycznym. W złamaniach oraz zwichnięciach kończyny górnej wystarcza niekiedy unieruchomienie na chuście, w zwykłym temblaku, opatrunku Desaulta czy Velpeau. W złamaniach kończyn dolnych, jeśli nie rozporządzamy żadnymi gotowymi szynami, należy przybanda- żować uszkodzoną kończynę do zdrowej. Są to sposoby najprostsze.

Zasada Potta głosząca, że „szyna powinna ujmować co najmniej dwa stawy sąsiadujące ze złamaniem” w dalszym ciągu nie traci ze swej aktualności, chociaż w niektórych przypadkach unieruchamia się więcej lub mniej stawów.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>