Ziarniniak kwasochłonny

Ziarniniak kwasochłonny uważany jest za jednoobjawową odmianę choroby Hand-Schuller-Christiana. Jest on najłagodniejszą postacią retykuloz X. W obrębie pojedynczego ogniska osteolitycznego (ryc. 86) stwierdzić można rozrost komórek siateczki i eozynofilię. Niekiedy eozynofilia pojawia się również w krwi i szpiku. Rokowanie w tym schorzeniu jest przeważnie pomyślne. Zmiany cofają się bądź samoistnie, bądź pod wpływem leczenia. Czasem choroba przybiera postać bardziej uogólnioną, przypominając wówczas chorobę Hand-Schuller-Christiana.

Leczenie siatkowic. W ziarniniaku kwasochłonnym zaleca się chirurgiczne usunięcie ogniska chorobowego lub naświetlanie go promieniami Roentgena. Dobre efekty w leczeniu ziarniniaka kwasochłonnego i choroby Hand-Schuller-Christiana daje stosowanie hormonów kory nadnercza. W chorobie Abt-Letterera-Siwe’a uzyskano kilkuletni okres przeżycia, dzięki podawaniu prednisonu i aminopteryny.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>