ZMIANY ZAKRZEPOWE I ZAPALNE ŻYŁ

Na układ oddechowy barbiturany działają bardzo wyraźnie depresyjnie natychmiast po rozpoczęciu wstrzykiwania danego środka. Jest to działanie ośrodkowe zależne od zmniejszenia wrażliwości ośrodka oddechowego na dwutlenek węgla, przy C2ym zaburzenia oddychania polegają w większym stopniu na zmniejszeniu objętości powietrza oddechowego niż na zmianie częstości oddechów. Rytm oddechowy przyspiesza się pod wpływem bodźców płynących z pola operacyjnego. Dalszym niepożądanym działaniem barbituranów jest wzrost wrażliwości odruchów krtaniowych. Kurcz głośni jest częstym powikłaniem znieczulenia ogólnego za pomocą barbituranów. Jest on głównie wynikiem parasympatykomime- tycznego działania pochodnych kwasu barbiturowego.

Działanie drażniące w miejscu wstrzyknięcia pojawia się wtedy, gdy stosuje się barbiturany w dużych stężeniach. Zmiany zakrzepowe lub zapalne żył pojawiają się zwykle w kilkanaście godzin po wstrzyknięciu. Przypadkowe wstrzyknięcie roztworu barbituranów (z wyjątkiem meto- heksytalu) nawet w małych stężeniach poza żyłę prowadzi do gwałtownych zmian, zapalnych, z martwicą tkanki włącznie. Działanie to jest następstwem silnego zasadowego odczynu stosowanych roztworów.

Innym istotnym działaniem niepożądanym barbituranów jest zdolność do zmniejszenia przemiany materii zużycie tlenu w całym organizmie zmniejsza się o 13%, a w oun o 35%. Ponadto barbiturany powodują zmniejszenie przepływu mózgowego.

Właściwości te są wykorzystywane ostatnio w klinicznym leczeniu barbituranami, podawanymi w ciągłym wlewie dożylnym, chorych z ciężkimi urazami lub udarami mózgu oraz obrzękiem mózgu.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>