Zmiany zwyrodnieniowe stawów międzywyrostkowych

Powierzchnie stawów międzywyrostkowych w odcinku lędźwiowym są nieco zaokrąglone i przebiegają w płaszczyźnie czołowej, strzałkowej i skośnej.

Zmiany zwyrodnieniowe w obrębie tych stawów powodują obrzęk torebek stawowych oraz kościotworzenie na brzegach powierzchni stawowych, a to zmniejsza światło kręgu kanałowego,] Jcanałów korzeniowych. Najczęściej widać to na poziomie L5-Sr gdzie dolny wyrostek stawowy Ls wystaje nieco ku tyłowi i ku dołowi, w wyniku czego staw między wyrostkowy LJ-SJ jest bardziej obciążony od innych stawów.

Zazwyczaj stawy międzywyrostkowe w odcinku lędźwiowym są ustawione w projekcji strzałkowej, w wyniku czego nie chronią przed przesuwaniem się kręgów. Jeśli dojdzie do przemieszczenia kręgów, to kanał kręgowy ulega zwężeniu w związku ze zmniejszeniem się jego wymiaru przednio-tylnego. Mamy wówczas do czynienia z tzw. kręgozmykiem rzekomym, w którym w przeciwieństwie do kręgozmyku prawdziwego nie dochodzi do przerwania łuków kręgów. Naturalnie do kręgozmyku rzekomego może dojść dopiero po uszkodzeniu krążka międzykręgowego stanom tym z reguły towarzyszą zmiany zwyrodnieniowe stawów między wyrostkowych.

Obrzęk więzadeł żółtych

Więzadła żółte są zbudowane głównie z elastycznej tkanki łącznej. Do zmian zwyrodnieniowych, obrzęku i rozpadu włókien więzadeł dochodzi jednocześnie z chorobą krążka międzykręgowego i spondylozą (proces ten jest niekiedy określany błędnie przerostem więzadła).

Obrzęknięte więzadła żółte wpuklają się do światła kanału kręgowego, przyczyniając się do objawów rwy kulszowej.

Wymiary górno-dolne blaszek łuków są zmienne w odcinku lędźwiowym, przeto różne są przestrzenie międzykręgowe kręgów.

Niektórzy chorzy mają masywne blaszki łuków, z czym nierzadko łączy się przerost wyrostków stawowych.

Najczęstszą chorobą powodującą przerost kości jest choroba Pageta choroba ta w 15-20% może dotyczyć kręgosłupa i wówczas prowadzi do zmniejszenia objętości kanału kręgowego i kanałów korzeniowych oraz związanych z tym dolegliwości bólowych i objawów neurologicznych. Trzeba jednak zaznaczyć, że choroba Pageta częściej prowadzi do zapadnięcia się trzonu kręgu i związanych z tym objawów.

Z innych chorób kości, powodujących zmniejszenie światła kanału kręgowego, należy wymienić guzy kości – osteoid, osteoma, osteoblastoma i haemangiona (ten ostatni daje objawy tylko w przypadku zniszczenia trzonu kręgu).

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>